Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

donderdag 11 december 2008

Herbicidencrisis brengt vruchtboomkwekers in grote problemen


Niemand weet hoet het verder moet met de onkruidbestrijding in vruchtbomen. De drie belangrijkste middelen zijn weggevallen. Een alternatief middel dat even effectief is, is er niet. Er wordt naarstig gezocht in het chemische, biologische en het mechanische circuit. Ook niet-chemische alternatieven, zoals mechanische onkruidbestrijding of het zaaien van een onderbegroeier, kunnen wat effectiviteit niet tippen aan de weggevallen middelen. Er wordt serieus nagedacht over de mogelijkheden van mechanische onkruidbestrijding, maar kwekers zijn er het volgend seizoen nog niet mee uit de brand.Details | Bericht en extra informatie over onkruidbestrijding in de Boomkwekerij no. 49 | Alle artikelen in de Boomkwekerij no. 49

Geen opmerkingen: