Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

dinsdag 16 december 2008

Agrariërs leveren bij Singelgolf het landschap en het onderhoud

In veel gebieden heeft de grondgebonden landbouw het moeilijk. Verbreding van de economische basis door het ontwikkelen van nieuwe activiteiten op en rond de boerderij hebben tot nu toe vaak een marginaal karakter.Het concept Singelgolf verbindt de landbouw met een kapitaalkrachtige functie: golf. Uit berekeningen lijkt zelfs dat Singelgolf 2 tot 3 maal meer oplevert dan gewone agrarische activiteit. Ons land telt op dit moment meer dan 313.000 golfers. Een nieuw record. Het afgelopen jaar kwamen er maar liefst nog 25.000 bij, aldus de nieuwste cijfers van de Nederlandse Golf Federatie. Dat betekent behoefte aan meer banen; het huidige aantal van 200 zal in de toekomst verdubbeld moeten worden. Het nieuwe model golfbaan is geen eiland meer in het landschap. De baan slingert als een lint door het landschap, over de grond van meerdere agrariërs, en is voor iedereen toegankelijk. Agrariërs leveren bij Singelgolf het landschap en het onderhoud; golfbaanondernemers leveren de golfbaan en de organisatie.

Informatie over het concept Singelgolf | Publieksfilmpje | Voortgangsrapport

Geen opmerkingen: