Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

donderdag 23 oktober 2008

DNA-toets voor identiteit- en herkomstbepaling in eik


Naktuinbouw is sinds kort in staat met behulp van de PCR-RFLP-techniek van eikenzaden en eikenbomen het haplotype te bepalen. Van vijf opstanden is inmiddels een haplotypering uitgevoerd. Dit najaar zullen er wederom zaden van eik bij de handel worden getest. Naktuinbouw Keuringen voert deze controlesystematiek steekproefsgewijs in.

Nieuwsbericht Groene Ruimte | Rapport Alterra

Geen opmerkingen: