Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

maandag 21 juli 2008

Wat doen we met massaria?

Het is inmiddels een jaar bekend dat massaria aanwezig is in Nederland. Tot nu toe hebben zich nog geen schadegevallen voorgedaan, maar de vraag leeft of er geen landelijke richtlijn voor controle moet worden ingevoerd. Gemeenten schatten nu zelf in of zij actie moeten ondernemen in hun bomenbeheer of niet.


Details | website | Extra artikel over massaria in platanen

Geen opmerkingen: