Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

vrijdag 13 juni 2008

Speciale zoekvraag : sortiment

Artik+ kan ook speciale zoekvragen over allerhande thema's maken. Voorbeeld van een dergelijke zoekvraag is de zoekvraag over sortiment, die wij enige tijd geleden maakten ten behoeve van de redactiecommissie Groene Ruimte van het Ontwikkelcentrum.

In deze zoekvraag is ook onderstaande praktische website opgenomen:
Website met uitgebreide informatie over plantvormen (bomen, biezen, grassen, halfparasieten, klimplanten, paardenstaarten, parasieten, russen, struiken, varens, wolfsklauwen en zeggen), groeiplaatsen (plantenlijsten van biotopen zoals akkers, bermen, grasland, bossen, bosranden, duinen, heide, kapvlakten, kwelders, moerassen, muren, oevers, ruigte, spoorwegen, water en pionierplanten) en een verklarende woordenlijst (geeft uitleg over floristische kenmerken). Een deel van de plantensoorten is voorzien van een verspreidingskaartje.

Details | Speciale zoekvraag over sortiment

Geen opmerkingen: