Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

vrijdag 20 juni 2008

Vlinders en libellen tellen

De Vlinderstichting bestaat 25 jaar. Landelijk is hun werk terug vinden via het Meetnet Vlinders en het Meetnet Libellen, dat ze samen met CBS onderhouden in opdracht van de Gegevensautoriteit Natuur. Maar ze doen meer. Dat valt duidelijk af te leiden uit hun uitvoerige website, die overloopt van waarnemingen, onderzoek, gebiedsinformatie en onderwijs. Ook de vrijwilliger en donateur vinden hun weg naar de Vlinderstichting.


Website Vlinderstichting | Details | Vlinders en libellen over 2007

Geen opmerkingen: