Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

woensdag 4 juni 2008

Trillingsschade vaak niet herkend

bron: www.antitrillingen.com
bron: www.antitrillingen.com
Het hand-armvibratie-syndroom (HAV-syndroom) is een erkende beroepsziekte. Veel trillende apparaten kunnen het HAV-syndroom veroorzaken, maar mensen leggen vaak geen verband tussen de symptomen en hun werk en gaan er niet snel mee naar een arts.

Details | Meer informatie bij de aanvullingen van Tuin&Landschap no. 11 | Alle artikelen uit de Tuin & Landschap in Artik+ | Volledig rapport Analyse van de blootstelling aan trillingen tijdens werk in de groenvoorzieningen

Geen opmerkingen: