Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

maandag 30 juni 2008

Overzicht nieuwe bronnen groene ruimte in juni

Hierbij een overzicht van nieuwe bronnen in juni 2008 in ARTIK+ op het gebied van Groene Ruimte, ingedeeld in de volgende rubrieken:

Bodem | Bosbouw | Ecologie | Gewasbescherming | Landschap, tuinen | Milieu | Natuur | Water

In de blog van de database Land-Bodem-Water (LBW) wordt maandelijks een uitgebreid overzicht gemaakt met publicaties over de Natuur in Nederland en over Landschap in Nederland.

Natuur in Nederland juni 2008 | Landschap in Nederland juni 2008

Geen opmerkingen: