Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

dinsdag 1 april 2008

Overzicht nieuwe bronnen Groene Ruimte maart 2008

Hierbij een overzicht van nieuwe bronnen in maart 2008 in ARTIK+ op het gebied van Groene Ruimte, ingedeeld in de volgende rubrieken:

Bodem | Bosbouw | Ecologie | Gewasbescherming | Landschap, tuinen | Milieu | Natuur | Water

In de blog van de database Land-Bodem-Water wordt maandelijks een uitgebreid overzicht gemaakt met publicaties over de Natuur in Nederland: Natuur in Nederland maart 2008

Geen opmerkingen: