Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

donderdag 10 april 2008

Boomkwekers lopen risico op tekenbeet

Mensen die beroepsmatig in de buitenlucht werken hebben grotere kans om in aanraking te komen met teken. Boomkwekers en hun medewerkers vormen een risicogroep volgens Albert Groen, medisch adviseur van Stigas. Er verscheen onlangs een update van het rapport 'Teken, tekenbeten en Borrelia infecties in Nederland' door Wageningen UR. Hierin staat dat in Nederland het aantal tekenbeten en het aantal gevallen van de ziekte van Lyme toeneemt.

Details | WUR-rapport | video over teken | poster | alle artikelen in Boomkwekerij no. 14

Geen opmerkingen: