Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

dinsdag 26 februari 2008

Laanboombedrijf 2030

Foto: De Boomkwekerij
Iedere kweker is benieuwd hoe zijn bedrijf er in de toekomst uit komt te zien. PPO Bomen zocht samen met een groep laanboomkwekers naar een antwoord. Hier vindt u een interactieve afbeelding van hoe een laanboombedrijf er in 2030 uit zou kunnen zien. Op de website Laanboombedrijf 2030 staan vele doorklikmogelijkheden naar informatieve filmpjes en bronnen.

Details | Website Laanboombedrijf 2030 |
PPO-rapport Automatisering van de meting van de stamomvang van laanbomen

Geen opmerkingen: