Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

donderdag 31 januari 2008

Overzicht nieuwe bronnen Groene Ruimte in januari 2008

Hierbij voor de tweede maal een overzicht van nieuwe bronnen in ARTIK+ op het gebied van Groene Ruimte, ingedeeld in de volgende rubrieken:

Bodem | Bosbouw | Ecologie | Gewasbescherming | Landschap, tuinen | Milieu | Natuur | Water

In de blog van de database Land-Bodem-Water wordt maandelijks een uitgebreid overzicht gemaakt met publicaties over de Natuur in Nederland: Natuur in Nederland januari 2008

Geen opmerkingen: