Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

donderdag 10 januari 2008

Mensen inspireren over bomen

bron : foto www.wur.nl
De wetenschapswinkel van Wageningen Universiteit en Research Centrum deed in opdracht van de Bomenstichting onderzoek naar de mogelijk veranderende houding van burgers ten aanzien van bomen in de openbare ruimte in de stad. Daaruit bleek dat het aantal klachten is toegenomen, maar dat ook het aantal initiatieven voor behoud van bomen of het planten van nieuwe bomen is toegenomen

Details | volledige tekst

Geen opmerkingen: