Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

zaterdag 26 januari 2008

Kennisdocumenten vissoorten

Voor een ieder die zich professioneel met visstandbeheer en visserij bezighoudt is het van belang om kennis te hebben van de ecologie van vissoorten. Sportvisserij Nederland ontwikkelt kennisdocumenten voor vissen waarin alle beschikbare (auto)ecologische informatie is samengevat. Daarnaast bevatten ze ook informatie over de beleidsstatus van de beschreven vissoorten. Willie van Emmerik, bioloog bij Sportvisserij Nederland, gaat in op de totstandkoming van deze documenten. Pdf’s van de kennisdocumenten zijn beschikbaar via de website www.sportvisserijnederland.nl.

Details | kennisdocumenten vissoorten

Geen opmerkingen: