Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

maandag 14 januari 2008

Eerste bevindingen onderzoek Black Mold

Bron: Janusz I In de zomer van 2007 veroorzaakte de ziekte Black Mold grote schade in de rozenteelt. Omdat er weinig bekend is over preventie en bestrijding hebben PPO Bomen en Cultus Agro Advies een onderzoeksproject gestart, waarvan de eerste resultaten inmiddels bekend zijn

Details | volledige tekst | Alle artikelen uit Boomkwekerij no. 2

Geen opmerkingen: