Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

maandag 10 december 2007

Restauratie van monumentale lanen

Om een beeld te krijgen van de situatie waarin de lanen op particuliere landgoederen in de Provincie Noord- Brabant verkeren, is er een inventarisatie uitgevoerd op twee schaalniveau’s. Landgoed Velder en het Wilhelminapark zijn uitgebreid geïnventariseerd op hoeveelheid en kwaliteit van de lanen en voor het totale aantal particuliere landgoederen in Brabant (275) is een enquête uitgevoerd.

Details | volledige tekst

Geen opmerkingen: