Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

dinsdag 16 oktober 2007

Jongeren zoeken ruimte

Foto: www.kennislink.nl
Overlast door jongeren staat (te) vaak bovenaan de lijst van ergenissen van bewoners. Op straten, pleinen en het groen worden jongeren steeds minder getolereerd. Het komt erop neer dat bewoners eventueel wel iets voor jongeren willen .... maar niet in hun straat! De vraag is hoe dit te sturen?


Details | Alle artikelen uit Groen no. 10

Geen opmerkingen: