Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

donderdag 20 september 2007

Stof tot nadenken : Technisch Groen

Technisch Groen (TG) is openbaar groen dat op technisch navolgbare wijze kan ingezet worden voor het realiseren van de verbetering van milieufuncties. Milieuproblemen die in dit verband aangepakt kunnen worden zijn: energie besparen, luchtkwaliteit verbeteren, geluidsoverlast verminderen, wateroverlast opvangen en klimaatproblemen bufferen. Technisch groen verdient meer aandacht en levert in de steden een meetbaar beter leefklimaat op

>>Details, website van Bureau Ecologie en Landbouw Wageningen met meer informatie, en alle artikelen van Groencontact no. 4

Geen opmerkingen: