Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

maandag 25 juni 2007

Invloed van ruwe celstof- en methioninegehalte in voer op resultaten van biologische vleeskuikens = Effect of crude fibre and methionine concentration

Dit rapport beschrijft de resultaten van een dierexperiment met 1680 biologisch gehuisveste vleeskuikens in de leeftijd van 1 tot 70 dagen. Doel van dit experiment was het effect te bepalen van ruwe celstof- en methioninegehalte in het voer op technische resultaten en slachtkwaliteit. Voor het behouden van de technische resultaten op het huidige niveau is het gewenst om bij het optimaliseren van 100% biologische vleeskuikenvoeders te streven naar handhaving van het ruwe celstof- en methioninegehalte op het niveau dat nu gehanteerd wordt in 85% biologische voeders.

>>Details en volledige tekst "

Geen opmerkingen: