Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

donderdag 21 juni 2007

Handleiding monumentale bomen

In deze handleiding monumentale bomen van de Gemeente Amsterdam wordt de aanpak, organisatie en uitvoering van een monumentalebomenbeleid voor de stadsdelen van Amsterdam uiteengezet

>>Details en volledige tekst

Geen opmerkingen: