Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

vrijdag 22 juni 2007

Ecologische evaluatie regelingen voor natuurbeheer

Evaluatie door het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) van de subsidieregelingen voor natuurbeheer voor de periode 2000-2006. Dit betreft de Subsidieregeling Natuurbeheer (SN), Subsidie Agrarisch Natuurbeheer (SAN) en Staatsbosbeheer.


>>Details >> Volledige rapport >> Beleidssamenvatting

Geen opmerkingen: